Swepharm.se

Gränslösa läkemedelsproblem - vem orkar bry sig?

Vi orkar bry oss, eller? Inledde moderator Fredrik Hed programmet på Läkemedelskongressen
som anordnats av sektionen för Läkemedelsinformation.
Enligt en undersökning som Läkemedelsverket utfört (2010) uppger 70 procent av svenskarna att
man de kan tänka sig att handla läkemedel på Internet. Hela 20 procent uppger att de har gjort de
senaste två åren.
Kerstin Schrade-Butscher, Intelligence analysts, från Pfizer Tyskland berättade att Pfizer vet att
101 länder har förfalskade läkemedel från Pfizer, i princip hela produktportföljen finns i
förfalskad form. De länder som förfalskade läkemedlet förekommer mest i är Storbritannien,
Polen, Spanien, Tyskland och Belgien. Det mest förekommande förfalskade läkemedlet är
Viagra.
Pfizer har bland annat analyserat förfalskade läkemedel som innehållit väggfärg för att få rätt färg
och golvvax för att få tabletten blank. Förfalskad Viagra har i flera fall innehållet livshotande
höga doser av sildenafil, och i vissa fall andra substanser som amfetamin.
Anita Finne-Grahnén berättade att någon form av "safety features" kommer att införas enligt det
nya EU-direktiv som lagts fram. Det kan handla om komplicerade tryck, bilder, vattenstämplar,
och att göra kedjan från fabrik till patient spårbar. Från 2014-2016 tror man att någon form av
kodning kommer att föras på förpackningarna, men ännu är det oklart exakt vad.
Per-Åke Sandvold
från Läkemedelsverket berättade att de vill arbeta med både kommunikation
och operativa insatser. Ett problem är att myndigheten inte får göra tillsyn hos dem som säljer
läkemedel illegalt, en lagändring skulle vara värdefull. Likaså vill Läkemedelsverket se tuffare
straffsatser, i dag är maxstraffet för illegal läkemedelsförsäljning 2 år, men det utdöms mycket
sällan.
Fredrik Boström från Apoteket AB pratade de parametrar som driver människor till ett illegalt
beteende, till exempel begränsad tillgång till legalt utbud, pris och bekvämlighet. Därför ansåg
han att viktiga åtgärder är att patienterna ges bra information, att apoteken har en hög
tillgänglighet på läkemedlen och tjänster som minskar trösklarna, som till exempel internethandel
och nattöppna apotek.
Lars-Olof Hensjö från Inera berättade om deras tjänst sjukrådgivningen 1177. Det kommer in
förvånansvärt lite frågor om olaglig handel och nätapotek till 1177, konstaterade Lars-Olof. Han
ansåg att fler aktörer borde samverka till att tillhandahålla bra information.
Christopher Fjellner (M) EU-parlamentariker är ansvarig i Europaparlamentet för den delen av
Pharma package som heter "information to patients". Han konstaterade att alla får säga vad som
helst om receptbelagda läkemedel, utom företagen som tillverkar dom. Och att bipacksedlar och
fasstexter finns tillgängliga för alla - det är mycket kontroversiellt i många länder i Europa.
Kortfattat har parlamentet en klar avsikt - totalförbud mot reklam men tillåtelse för information.
Och en tydlig prinicip - pull men inte push. Vilket innebär att efterfrågad information är ok att
ge. Och Fass kommer finnas kvar i Sverige.
"Hade jag jobbat i Europa dessa år, och det enda jag lyckats åstadkomma var att förbjuda FASS,
som ju är vanligare än Bibeln i svenska hem. Det skulle inte funka om jag vill bli omvald…"
Jukka Aminoff från Noaks ark pratade om information till patienter.
Det är viktigt det inte bara blir patientinformation utan kommunikation med patienterna. Och den
viktigaste kommunikationskanalen efter läkarna är internet både i form av närvaro och utbildning.
Martin Svensson från Läkemedelstjänster betonade att en korrekt läkemedelsinformation kan
minska försäljningen av förfalskade läkemedel. Och att ett steg i rätt riktning på detta borde vara
att utveckla en övergripande hälsosajt. Apoteksbolagen borde ha en naturlig del i att utveckla
detta tillsammans med staten, landstingen och läkemedelsindustrin.
Dagen avslutades med en diskussion om vad som är den viktigaste åtgärden för att bekämpa
illegala läkemedel:
- Google, blocka dessa illegala sidor och betalningskedjor, göra det svårt att betala. - Fortsätta sprida kunskap och trovärdig information - Öka riskmedvetenheten bland allmänheten - Bannlys internet för försäljning av receptbelagda läkemedel - Kräv en riktig identitet på alla hemsidor Ewa Lundborg Haller Anette Hasselgren Sektionen för Läkemedelsinformation

Source: http://www.swepharm.se/upload/FLI/L%C3%A4kemedelskongressen%20FLI%20referat.pdf

Lecture-8

• Good resource allocation schemes are needed to fully utilize the computing capacity of the DS• Distributed scheduler is a resource management • It focuses on judiciously and transparently redistributing the load of the system among the computers• Target is to maximize the overall performance of the • A locally distributed system consists of a collection of autonomous computers c

Microsoft word - food1.doc

Differences in Food Culture – Traditions & Trends. Exemplified with the cultural differences between France - Denmark - Sweden Dr. Dominique Bouchet Professor of International Marketing Odense University Campusvej 55, DK-5230 Odense M, Denmark Dom@busieco.ou.dk Fax : [45] 6615 5129 Dominique Bouchet: "Differences in Food Culture - Traditions & Trends. Exemplified with th

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf