Voorwoord

VOORWOORD
Welkom bij deze 10e Ruggespraak. De reacties, die ik krijg van lezers en patiënten
zijn altijd bijzonder mooi en leuk om te horen. Het vormt een inspiratiebron om door
te gaan en nieuwe onderwerpen aan te boren, maar onderwerpen zijn er genoeg. Je
raakt nooit uitgepraat over gezondheid en je lijf en leden. Als het goed is, ga je
gedurende je leven, je lichaam en geest steeds beter leren kennen. Zoals je je man
of vrouw of een vriend of vriendin meer gaat waarderen, naarmate je elkaar steeds
beter leert kennen. Het is zoals een goede wijn. Hij wordt beter, hoe rijper en ouder
hij wordt. Veel mensen zijn het gevoel met hun lijf en geest kwijt. En dat is jammer!
Probeer er weer kennis mee te maken en maak het je vriend of vriendin. Luister er
naar, want dat doe je ook naar de personen van wie je houdt. Vergeef vooral jezelf
voor alle fouten, die je maakt en al gemaakt hebt. Beloof beterschap en spreek dat
ook met jezelf af. Vergeef ook anderen, die je in jouw ogen iets hebben aangedaan.
Pas dan kan je verder met van jezelf te houden en anderen die liefde te geven, die
ze verdienen.
Veel leesplezier en maak het leven aangenaam!
Paul Kreukniet, chiropractor.

NIEUWE CHIROPRACTOR
Na het vetrek van Rachael Talbot, hebben we weer een nieuwe collega-chiropractor:
Thomas van den Hof. Thomas is 34 jaar en zojuist afgestudeerd in Engeland (Anglo-
European College of Chiropractic) als volwaardig chiropractor. Hij heeft eerst
fysiotherapie gedaan en een tijdje in Zwitserland gewerkt. Thomas kan dus bogen op
een ruime kennis en ervaring met betrekking tot gezondheid en het behandelen van
mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. Op maandag en donderdag zal hij
de praktijk versterken en bij het ter perse gaan van deze Ruggespraak, is hij
inmiddels al begonnen. Wij wensen hem veel kracht en sterkte en kijken zeer uit naar
onze samenwerking. Het zou heel mooi zijn, wanneer wij beiden tot grote hoogten
kunnen stijgen.
Thomas veel succes!!
EVEN VOORSTELLEN

Als eerste zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Thomas van den Hof. Vanaf 1996
tot 2003 werkte ik als fysiotherapeut, eerst in Zwitserland daarna in Nederland.
Tussentijds heb ik mijn horizon verbreed door te reizen.
Na een aantal jaren als fysiotherapeut gewerkt te hebben, kwam ik tot de conclusie
dat mijn kennis onvoldoende was om mensen adequaat en vlot te helpen. De stap
om chiropractie te gaan studeren is daarom een erg juiste beslissing geweest voor
mij. Chiropractie staat naar mijn mening een mooie toekomst te wachten en over een
tiental jaren zal menigeen van ons beroep gehoord hebben. Nu nog is er veel
onwetendheid en onbegrip over wat wij chiropractoren nu eigenlijk doen (bij zowel
patiënten als dokters). Daarom zie ik een verbetering van de waardering over
chiropractie als één van mijn doelen in de toekomst.
Ik woon samen met mijn vriendin Renée in Rotterdam. Samen vormen we een
medisch duo, aangezien zij binnenkort als arts gaat werken.
Sporten is één van mijn grootste hobby´s. Ik mag graag wielrennen, mountainbiken,
skiën/boarden, squashen, wandklimmen en boksen. Maar een etentje in een gezellig
restaurantje vind ik ook erg plezierig. Voor lezen ben ik iets te onrustig, alhoewel ik
me goed kan concentreren als het gaat om studiemateriaal of andere interessante
nieuwe theorieën. Het maakt eigenlijk niet uit, als ik op z’n tijd maar lekker kan
bewegen.
Natuurlijk hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan deze mooie praktijk in Rhoon.
Mijn toewijding en enthousiasme zullen de praktijk hopelijk veel goed doen. Wellicht
daardoor kunnen we meer mensen helpen met hun klachten.
EIGENWAARDE

“Verlies nooit je gevoel van eigenwaarde!”, is een veel gehoorde kreet. Maar wat is
nu eigenlijk eigenwaarde?
Eigenwaarde wordt gevormd door het beeld, dat je van jezelf hebt of hoe je over
jezelf denkt. De meeste van ons hebben wel een paar lijken in de kast, die ze er om
de haverklap uit halen om hun eigenwaarde naar beneden te halen. Ze doen dat niet
altijd bewust, maar zijn het van jongs af aan al zo gewend, dat ze er zelf niet eens
erg in hebben. Het beeld, dat je over jezelf hebt, wordt meestal in je jonge jaren
gevormd. We zijn als onbevlekte zielen zeer vatbaar voor kritiek van anderen, zeker
van onze naasten en dierbaren. Dat kan een mening zijn van je ouders, je broer of
zus, kinderen op school, de leraar of lerares, of bijvoorbeeld de zweminstructeur, die
je hoog hebt staan. Vooropgesteld, dat deze mensen het niet altijd kwaad bedoelen,
kan het een hoop schade en schaamte veroorzaken, waar men maar moeilijk vanaf
lijkt te komen. Het gevolg is, dat je te kritisch over jezelf gaat denken of jezelf te veel
veroordeelt, waardoor je zelfvertrouwen wordt ondermijnd. We kennen allemaal wel
van die situaties, waarin we voor onszelf moeten opkomen of in het openbaar
moeten spreken en waarin we op dat moment volkomen lijken te falen, door gebrek
aan eigenwaarde en vertrouwen. Dat kleine rot stemmetje van vroeger, dat je al heel
je leven bij je hebt, komt weer om de hoek kijken om je te vertellen, dat je te dik bent,
te lang, niet welbespraakt genoeg, te dom, te lelijk, te klein of te timide. Vaak denken
we op dat moment: “Dat kan ik niet. Wat zullen ze wel van mij denken?!” En wie “ze”
nou zijn, heb ik nooit kunnen ontdekken. Het is een soort onzichtbare tegenstander,
die we maar niet schijnen te kunnen uitschakelen.
Sommigen van ons hebben zo’n lage eigenwaarde, dat ze bijna de deur niet meer uit
durven en hebben een fobie ontwikkeld. Deze mensen worden vol gestopt met
medicijnen tegen angst- en paniekaanvallen. Alles wat dat doet, is de chemie in het
lichaam en de hersenen veranderen, maar de oorzaak wordt niet bestreden. Door
het gebruik van medicijnen wordt de ziekte, zoals het genoemd wordt, vaak in stand
gehouden, omdat er van alle kanten aandacht aan wordt geschonken. Echter, als de
mens weer probeert het gevoel en contact met zichzelf terug te krijgen, zijn de
medicijnen niet nodig, of misschien alleen gedurende een korte periode.
Hoe wij over onszelf denken, creëren wij in ons hoofd. Als kind was je vatbaar voor
de mening van anderen. Als je ‘groot’ bent, hoeft dat niet meer. Want wat is nou de
mening van een ander? Het leven is vergankelijk, ook die personen, die jou het leven
zuur maken, ook jij zelf. Dus een mening is altijd maar tijdelijk. Als je positief en goed
over jezelf denkt, bouw je een barrière op tegen slechte of negatieve meningen van
anderen. Je laat ze niet meer jouw leven negatief beïnvloeden. Het is raar, maar het
is wel een feit, dat complimentjes naar jou, vaak minder lang blijven hangen, dan
slechte meningen. Zo lang zelfs, dat ze je hele leven als een juk op je schouders
rusten. Het wordt tijd om voorgoed af te rekenen met dat juk. Het staat het gelukkige
leven, dat je verdient, in de weg. Niemand heeft het recht om jou ongelukkig te
maken. Veel heb je zelf in de hand. Probeer de keuze te maken, dat jij belangrijk
bent op deze wereld. Je hebt het recht om gelukkig te zijn, net als ieder ander.
Probeer tenminste goed over jezelf te denken en je zult merken, dat je ook beter over
anderen gaat denken.
Hier volgen enkele tips om deuken uit je eigenwaarde te halen: 1. Laat het verleden rusten. Wat geweest is, is geweest. Wat gezegd is, is gezegd. 2. Vergeef jezelf voor al je fouten en dwalingen. Ze hebben je gevormd, tot wat je nu 3. Vergeef anderen, pas dan kun je verder. Pas op, vergeef echt uit je hart! Vergeef 4. Leef volgens je eigen principes en normen en waarden. Het geeft innerlijke rust 5. Zeg wat je wilt zeggen, wanneer en waar je maar wilt, maar zwijg wanneer dat beter is. Dan kwets je jezelf en een ander niet. 6. Toon medeleven! Geen medelijden, dan ga je zelf ook kapot. Maar steun daar 7. Vertoon moed. Ondanks dat het leven een strijd kan zijn, kan je beter als een 8. Bescherm jezelf en zorg goed voor jezelf.
Zo zijn er natuurlijk nog veel meer dingen, die je gevoel van eigenwaarde kunnen
versterken. Ga bij je gevoel naar binnen en je zult het antwoord vinden.


MEDICATIE GERELATEERDE HOOFDPIJNEN

Hoofdpijn is een erg vervelende klacht, die veel mensen tijdelijk of zelfs permanent
kan invalideren. De oorzaken van hoofdpijn kunnen erg verschillen. Natuurlijk
houden wij ons vooral bezig met hoofdpijnen die lijken voort te komen uit de nek, of
in ieder geval een component vanuit de nek (cervicale wervelkolom) hebben. Veel
mensen, die in onze praktijk komen met dergelijke klachten hebben al een scala aan
medici “versleten”. Inmiddels is bekend, dat een grote oorzaak van hoofdpijn aan de
medicatie kan liggen. Ironisch genoeg zijn het veelal medicijnen, die tegen hoofdpijn
gebruikt/voorgeschreven worden. Medicatie Afhankelijke Hoofdpijn is hoofdpijn, die
ontstaat door langdurig (meer dan drie maanden) gebruik van te veel, vrij verkrijgbare
pijnstilleners, zoals paracetamol, aspirine, naproxyne, diclofenac, ibuprofen etc. Te
veel is een relatief begrip. Niemand verwacht, dat je door elke dag en dat drie
maanden lang, paracetamol te slikken, een zuerende hoofdpijn kan ontwikkelen. Eén
of twee paracetamols per dag, lijkt, in eerste instantie, niet zo gevaarlijk, maar het
kan voor hoofdpijnpatiënten ernstige gevolgen hebben. Wij bedoelen natuurlijk niet,
dat u per direct moet stoppen met uw medicatie. Het zou erg onverstandig zijn, dit op
eigen initiatief te doen. Overleg altijd eerst met uw arts, chiropractor of apotheker.
Voor meer informatie kunt u kijken op:
.
www. people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine/medafhank.htm - 15k –
Op deze websites staan tevens adviezen betreffende eet en/of drink gewoontes.
Mocht u twijfels of vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd bij ons of bij uw huisarts
terecht.
MANDJES MANIA
Ook dit jaar organiseren wij weer de actie ‘Mandjes Mania’. Voor degenen, die het
nog niet weten: de actie ‘Mandjes Mania’ is opgezet dóór mensen vóór mensen. Het
is de bedoeling om rond kersttijd eetbare en drinkbare (niet bederfelijke) producten in
te zamelen voor kansarmen in onze samenleving in de buurt. Echter ook producten
zoals waspoeder, shampoo e.d. zijn welkom. Sommigen doneren liever geld, dat
mag ook.
Deze producten worden voor de kerst afgeleverd bij de ‘Werkgroep Zonder Naam’,
gevestigd in een kerk in Rotterdam-Ommoord. Zij maken er pakketten van en zorgen
dat het allemaal goed terechtkomt. Vorig jaar hebben wij met jullie ongeveer 100
huishoudens blij kunnen maken. Fantastisch toch?!
Van het geld, dat wordt gedoneerd, kopen wij (met extra korting) ook producten, die
mensen nodig hebben. Mensen, geef dit jaar weer gul! Er zijn er zoveel, die het
nodig hebben. U kunt uw pakketten of producten afleveren bij de praktijk in Rhoon,
geld doneren in een pot op de balie of geld overmaken aan Chiropractie Rhoon bv,
met omschrijving ‘actie Mandjes Mania’, op rekeningnummer 502743883 of
gironummer 4431139.
Alvast bedankt! Vóór 20 december willen wij alles graag rond hebben.BEWEGEN EN DIEET
Diëten lijkt een juiste manier om overtollig gewicht te verliezen. Er wordt door hele
volksstammen gelijnd en gevast. Tot frustratie van velen haakt het merendeel af na
enige tijd. Volhouden tot het streefgewicht, lijkt bij vele diëten het moeilijkst. Natuurlijk
moet een dieet goed bij je passen. Er zijn vele soorten diëten op de markt. Welk dieet
het beste bij je past hangt o.a. af van de tijd die je jezelf geeft om op het
streefgewicht te komen, maar natuurlijk ook van de hoeveelheid af te vallen gewicht.
Essentieel is de verhouding tussen inname van calorieën en verbranding van méér
calorieën aan de andere kant. Bijv. bij het eten van 100 Kcal en verbranden van 150
Kcal zal men logischerwijs afvallen. Een gemiddelde vrouw verbrandt tussen de
2000-2500 Kcal per dag. De man daarentegen verbrandt tussen de 2500-3000 Kcal.
Waarom? Omdat de spiermassa groter is. Is dit een ingang om effectiever af te
vallen? Jazeker. Meer spiermassa verbrandt meer energie. Niet alleen de
hoeveelheid spiermassa maar tevens de mate van basaal metabolisme (rust
stofwisseling) speelt een rol. Bijv. een sportief persoon van 20 jaar zal, zowel tijdens
activiteit als in rust, meer energie verbranden dan een relatief inactieve 55-jarige met
een zittend beroep van hetzelfde gewicht.
Daarom is het zo enorm belangrijk om te bewegen tijdens een dieet. De Kcal die
genuttigd worden, worden sneller verbrand en de eigen energiereserves (m.n. vet)
zullen eerder en langer aangesproken worden. Met bewegen bedoelen we zeker
geen topsport maar gewoon een flinke wandeling of lekker trappen op de fiets is al
voldoende. Het maakt niet zo zeer uit hoe je beweegt, als je maar beweegt. Ideaal
gezien zou je op 60-70% van het maximale kunnen zitten voor minimaal 30 minuten
om de meest effectieve vet verbranding te realiseren. Dat komt ongeveer overeen
met een lekkere, vlotte fietsgang of een wandelgang van 5 à 6km/uur.
Een andere, maar zeker niet onbelangrijke, reden is, dat bij het groeien van vetcellen
het hormoon Leptine in de bloedbaan komt. Dit hormoon wordt geproduceerd door
die vetcellen. De productie van Leptine heeft tot gevolg dat de vetcellen geremd
worden in verdere vetopbouw. Via de hersenen veroorzaakt dit o.a.:
1. een onderdrukking van het hongergevoel
2. een verhoging van het energieverbruik d.m.v. een verhoogd basaal metabolisme
(basis stofwisseling) en temperatuur verhoging bij activiteit 3. een verandering van het hormonale “setpoint” waardoor er een vermindering van vetopbouw en verhoging van vetafbraak in de vetcellen plaats vindt (Berne and Levy, 2000). Deze toename in activiteit heeft dus tot gevolg dat er ook in rust meer energie (Kcal) verbrandt wordt. Echter dit fenomeen heeft tot gevolg dat bij een extra toename van opgenomen calorieën het lichaam als het ware gaat “hamsteren”. Het lichaam wordt efficiënter in de energieverbranding in combinatie met energieopslag. Vetcellen zullen dus kort na een dieetperiode meer energie opslaan. Hierdoor onstaat dus het alom bekende “jojo- effect”.
Een andere belangrijk deel, dat zeker niet vergeten moet worden tijdens dit proces is
dat de spiermassa toeneemt en het vetpercentage afneemt. M.a.w. op de
weegschaal zal er in eerste instantie niet veel veranderen. M.n. in het begin van het
dieet, in combinatie met meer beweging, zullen de spieren meer vocht vasthouden
wat tot een lichte toename van het gewicht leidt. De vochthuishouding in het lichaam
verandert dus ook. Let hierop, drink voldoende!!! Natuurlijk is dit niet een proces wat
omkeert na 15 minuten fietsen. Het heeft tijd nodig, het lichaam moet zich aan de
nieuwe situatie aanpassen. Doorzetten is dus van belang. Zorg er dus voor, dat het
niet te moeilijk wordt. Leg de lat niet te hoog, maar bouw het rustig op en neem er
ruimschoots de tijd voor!
WAT GOED IS VOOR U, IS GOED VOOR UW KIND
Weken, maanden of jaren gaat u om de zoveel tijd naar uw chiropractor voor
preventief onderhoud of omdat de chiropractor de klachten onder controle houdt. U
voelt zich daar prettig bij. Het is niet meer wekelijks, de verzekering of het
ziekenfonds vergoed een gedeelte en u kunt goed met de klachten leven en er mee
omgaan.
Het is gezond om een goed of beter functionerende wervelkolom te hebben. Immers
een groot gedeelte van het zenuwstelsel huist erin (ruggenmerg), wat op zijn beurt
alle dingen aanstuurt in het lichaam. Van bloeddruk tot leverfunctie, van ademhaling
tot het samentrekken van spieren. Kortom alles wat je bewust en onbewust doet
heeft met het ruggenmerg of het zenuwstelsel te maken. Kunt u zich voorstellen, dat
het huis (=wervelkolom) gezond moet zijn en goed moet functioneren om het
ruggenmerg zijn werk goed te laten doen?
Daarom is het, dat bijna iedereen zich beter voelt na een behandeling (als de ev.
napijn van de behandeling over is). Men voelt zich vitaler, beweeglijker, scherper,
sterker en meer in balans en dat kan eigenlijk ook niet anders. Het is als een
‘opfrisbeurt’ of een ‘servicebeurt’. Zeker in combinatie met een gezonde levensstijl
(bewegen, juiste voeding, ev. supplementen, veel water drinken, rusten en
ontspanning zoeken), zou dit wel eens de therapie van onze nieuwe eeuw kunnen
zijn. Zeker, omdat het relatief gezien, niet kostbaar is. Uw chiropractor geeft u graag
advies over een gezonde levensstijl of heeft kanalen en ingangen bij mensen, die u
kunnen helpen. Vraag erom!
Maar als chiropractie voor u zo goed werkt, waarom dan niet op jongere leeftijd
alvast beginnen? Wat goed is voor u, is goed voor uw kind. Ook al hebben ze nog
geen klachten. Een optimaal functioneren wervelkolom hoort bij een goede
gezondheid. Net als een goed gebit elk half jaar door de tandarts wordt
gecontroleerd. Na een bezoek aan de chiropractor kan uw kind zich beter
concentreren en beter presteren, zowel op sportief vlak als op school. Denkt u, dat
het goed is om dag in dag uit op een schoolstoeltje te zitten? Het antwoord hierop is
niet moeilijk. Zeker als u bij uw kind bepaalde zaken niet vertrouwd, zoals de
houding, een scheefstand (of u heeft een scheefstand), vaak hoofdpijn of na een val
of ongelukje, het maakt niet uit wat. Wat goed is voor u, is goed genoeg voor uw kind
of kleinkind. Vanaf een jaar of zes, zeven of acht. Tenzij er eerder ongelukken zijn
gebeurd of er een gecompliceerde bevalling heeft plaatsgevonden. Kom dan eerder!
En het is nooit te laat. Ook uw oudere, getrouwde kinderen kunt u hierin adviseren.
Een hoop ellende kan worden voorkomen door de preventieve werking van
chiropractische behandelingen. Vraag ernaar bij uw chiropractor of de assistentes.


BEKENDE TERMEN

Veel termen kunnen verwarrend zijn, daarom lijkt het ons juist om meer duidelijkheid
te scheppen.
In de volksmond
Medische term
Betekenis
tussenwervelschijf met of zonder zenuw irritatie of beklemming gewrichtje in de wervelkolom ( = facet gewrichtje) zonder zenuw irritatie normaal genezingsproces van bijv. structuur of orgaan. WIST U DAT …….?

• wij ook sport blessures kunnen behandelen! • wij ook heup, schouders, knie en teen kunnen behandelen • veel schoolkinderen rugklachten hebben zonder dat er iets aan gedaan wordt. En dat dit veelal kan leiden tot chronische klachten. Toch kan dit vaak op een vlotte en relatief gemakkelijke manier m.b.v. chiropractische behandelingen voorkomen worden. • wij ook hele jonge kinderen en baby’s kunnen behandelen • de opleiding chiropractie o.a. in Engeland is en sinds kort gesubsidieerd wordt en daardoor ook voor buitenlandse (lees: Nederlandse) studenten erg aantrekkelijk is geworden. • ook chiropractoren regelmatig cursussen moeten volgen om “up to • het belangrijk is dat chiropractoren en dokters nauw samenwerken. • Nederlandse chiropractoren bezig zijn een opleiding in Nederland te • in beweging blijven het allerbeste is bij acute lage rugklachten.

Source: http://ruggespraak.nice2do.nu/Portals/0/magazine/ruggespraak10.pdf

Pop_ek_en_081005_final.indd

I N F O R M AT I O N F O R T H E P U B L I C This year’s Laureate is awarded the Prize for his research on international trade and economic geo-graphy. By having shown the effects of economies of scale on trade patterns and on the location of eco-nomic activity, his ideas have given rise to an extensive reorientation of the research on these issues. International Trade and Economic Geograp

Microsoft word - minutes full april 4th 201

MINUTES OF A FULL MEETING OF BRENCHLEY PARISH COUNCIL ON MONDAY 4th APRIL 2011 IN BRENCHLEY MEMORIAL HALL Present Vice Chairman P Randall presided, Cllrs J Barsley, R Dafter, C Woodley, I McEwen, B Stanley R Carter and Clerk M. Powell. Apologies for absence Cllr Mrs C Cornford and M Mackenzie for family commitments Declaration of Interests Members were reminded that if a member has a

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf