Jochenhollebosch.be

Wat om economische redenen zodanig gepromoveerd mag om gezondheidsredenen wel zijn juiste plaats terugkrijgen : Melk en kaas vormen geen basisvoeding, maar een occasioneel genotsmiddel. Dat dit niet in de smaak zal vallen bij de vertegenwoordigers van de zuivellobby in onze Nederlanden, mag ons niet weerhouden om enkele waarheden, zo groot als koeien, op hun boterham te smeren. Niet alleen zijn zij verantwoordelijk voor een reusachtige desinformatie en overconsumptie, maar daardoor ook voor een reeks ernstige "beschavingsziekten". Ongeveer 28% van het Amerikaanse voedsel bestaat uit melkproducten, gevolgd door vlees met 20% ! Want ook in de USA zijn de melkproducten het meest "politieke" voedsel, met subsidies van meer dan 3 miljard dollar per jaar (324.000 dollar per uur ! allemaal betaald door "John with the pet") om de overtollige productie op te kopen en op te slaan, tot alles vergaan is. Het opslaan zelf kost jaarlijks zo'n 47 miljoen dollar. Bij ons is het niet veel beter. Dáárom al die reusachtige publicitaire campagnes zowel in de US als in de Europese Gemeenschap ten gunste van het verbruik van melk en als het argument gezondheid daarin van pas kan komen, niet gelaten! Tot zover dat, nog niet zolang geleden, herinner u, de kinderartsen zelfs beweerden dat poedermelk beter was dan moedermelk! Ongewenste bestanddelen Hormonen Minder bekend is het feit dat melk veel hormonen bevat (Estradiol, Estriol, Progesterone, Testosterone, 17-Ketosteroiden, Corticosterone, Prolactine, Oxytocine) en groeihormonen. Deze IGF-I vindt men daar dus in te grote concentratie terug in de melk. In één liter melk zitten 750 miljoen "somatische cellen". Somatische cellen zijn een mooiere omschrijving voor weefselresten waarvan afgestorven witte bloedcellen en celresten ! Zelfs aangelengd bevat koemelk vergeleken met moedermelk nog veel meer vet en tot 4 à 5 maal meer proteïnen. Dit laatste is voor het grootste gedeelte caseïne, dat stremt in de maag van de baby, die zich langer vol en verzadigd voelt dan met moedermelk. Maar aangezien de baby praktisch geen eiwitten nodig heeft is dat enkel maar belastend voor de vertering en samen met het vet oorzaak van moeilijk elimineerbaar slijm. In het vakblad Pediatrics (eind 1992) wordt gewag gemaakt van de aanwezigheid van bepaalde antilichamen (immunoglobulines-GofigG's)in koemelk als oorzaak van de frequente buikkolieken bij baby's. Zelfs vrouwen die borstvoeding geven, maar die zelf zuivel gebruiken, concentreren hoge gehalte van die IgG's in hun eigen melk en zijn zodoende dus zelf oorzaak van hun slapeloze nachten. Bij de baby, voornamelijk in de eerste drie maanden wanneer het darmstelsel breed openstaat voor de schaarse eiwitten van de moedermelk, kunnen eiwitten van koemelk - zonder voldoende afgebroken te worden - door de darmwand het bloed bereiken. Dan reageert het immuunsysteem op deze lichaamsvreemde eiwitten. Naar een rapport gepubliceerd in the New England Journal of Medicine zou een proteïne in de koemelk, ABBOS genaamd (Bovine Serum Albumine), zo sterk gelijken op één der eiwitten van de menselijke insulineproducerende Betacellen van de pancreas, dat het gevaar groot is dat het immuunsysteem ook deze laatste gaat beschouwen als een indringer. Baby's die reageren op de ABBOS ( wetenschappers zijn nu druk doende een soort anti-vaccinatie op punt te stellen om de Thymus-cellen van het immuunsysteem af te leren te reageren op ABBOS, dit gesponsord door de zuivelindustrie ! ) van koemelk riskeren dus ook later hun eigen Betacellen te vernietigen. Dit is zeer waarschijnlijk een belangrijke oorzaak van jeugd-diabetes ! Volgens recente onderzoeken zou hetzelfde mechanisme kunnen verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van MS (multiple sclerose), een auto-immuunziekte dat waarschijnlijk ontstaat door de reactie op lichaamsvreemde eiwitten. Melk Moét, Melk doet je Goed, zegt de publiciteit, omdat het al die bovengenoemde voedende bestanddelen bevat die nuttig zijn voor opgroeiende kinderen en zelfs voor volwassenen. Melk en kaas worden beschouwd als een belangrijke bron voor proteïnen en calcium, daar gaan zuivelhandelaars prat op, gedwee gevolgd door een kudde medici en diëtisten. Helaas. als wij daar wat dieper op ingaan. Proteïnen of eiwitten bestaan uit aminozurenketens. Onze eigen eiwitten maken wij aan uit individuele aminozuren, en niet rechtstreeks uit de opgenomen eiwitten. Dat wil zeggen dat wij de eiwitten van zuivel, vlees, vis, eerst moeten afbreken tot aminozuren om ze dan weer tot eigen eiwitten op te bouwen. Men hoeft nu geen biochemicus te zijn om te begrijpen dat het voor het organisme economischer is om rechtstreeks aminozuren in te voeren. Die zijn als dusdanig voorhanden in fruit, groenten en graan. De Gorilla, misschien het zoogdier dat dichtst bij ons staat, is wellicht een van de sterkste, met een krachtig spierstelsel. Het eet praktisch uitsluitend fruit of loof. Tachtig procent van de melkproteïnen is caseïne, die in de maag verandert in een taaie wrongel (zo wordt kaas gemaakt) en zonder meer onverteerbaar is. Caseïne is de basis voor een van de sterkste lijmen (bvb. houtlijm of nog dat soort lijm dat etiketten zo stevig op glazen flessen plakt). In het lichaam is het de oorzaak van darmklachten en vooral van slijmvorming. Het is ook een belangrijke oorzaak van allergieën. Calcium : de kalk in melk en kaas, waar 4 maal meer van aanwezig is dan in moedermelk en waar vele artsen dus op rekenen om het beenderstelsel mee te verstevigen, is helaas gebonden aan de caseïne. Dat maakt dat het grootste gedeelte van het calcium niet absorbeerbaar is, om de redenen hierboven aangehaald. Bovendien is het calcium in de melk, bestemd voor het kalf, ruwer van structuur dan deze die de mens kan gebruiken (en die in voldoende hoeveelheid te vinden is in groene groenten, rauwe noten en sesamzaad, kelpzeewier, etc. Ten derde wordt het calcium van melk ontaard door het pasteuriseren, homogeniseren of UHT- behandeling, en wordt het voor het grootste gedeelte onbruikbaar (H.M. Shelton, N. W Walker, R.A. Hur, J.M. King, T.C. Fry, M. Bircher-Benner, R.C. Cinque). Ten vierde zijn melkproducten zuurvormend in het organisme, wat ontkalkend werkt. Verschillende wetenschappelijke studies tonen inderdaad aan dat zuivelverbruik juist oorzaak kan zijn van ontkalking ! Wil je dus beenderen als Emmenthalkaas. doe dan maar zoals in Nederland, het West-Europees land met het hoogste zuivelverbruik, maar dat ook het hoogst scoort op gebied van botontkalking! * Dr. W.A. Ellis beweert en bewijst dat melk oorzaak is voor hartziektes, artritis, allergie, migraine en zwaarlijvigheid. Bovendien verzamelde hij meer dan 25.000 bloedproeven waaruit blijkt dat zuivelgebruikers minder goed voedingsstoffen opnemen dan anderen, wat oorzaak is van - onder meer - chronische vermoeidheid. * Dr. N.W. Walker, die zelf nog een heel montere gezondheidsdeskundige was op zijn honderd en zestiende, beweert dat caseïne een van de belangrijkste oorzaken is van schildklierziektes. * Dr. Nieper, de bekende grondlegger van de orthomoleculaire geneeskunde, legt het verband tussen zuivelgebruik en het voorkomen van MS (multiple sclerose), zoals ook blijkt uit een epidemiologische studie die het voorkomen van MS vergelijkt bij bevolkingen aan weerskanten van de grens tussen Texas (zuivelgebruikers) en Mexico (geen zuivelconsumptie). * Dit wordt bevestigd door Ashton Embry die de gegevens van ruim 25.000 wetenschappelijke publicaties over MS statistisch onderzocht. Hij onderschrijft de hypothese van de MS als auto- immuunziekte reagerend op lichaamsvreemde eiwitten die het bloed binnendringen. MS komt nagenoeg alleen voor in geïndustrialiseerde (zuivelverbruikende) landen. Een"openstaande"of "lekkende"darmwand speelt hierbij een belangrijke rol en bij de verboden voedingsstoffen staan de zuivelproducten op de eerste rij. * Prof. Dr. Oski, hoogleraar en pediater met een hele waslijst titels, publiceerde in de States een ophefmakend boek "Don't Drink Your Milk!" als tegenhanger van de bekende slogan: Drink Your Milk. Onder meer zette hij in het licht dat melkgebruik bij het kind een bijna zekere ontwikkeling van ijzertekort veroorzaakt. Latere verwikkelingen zijn volgens hem arteriosclerose, voedselallergieën, kanker. Daar de kalk uit de melk bovendien slechts voor maximaal 30% opgenomen kan worden, verkiest hij dus veruit andere calciumhoudende voedselsoorten. Hij beveelt borstvoeding ten sterkste aan, tot het kind tien à twaalf maand oud is en daarna een praktisch volledig zuivelloze voeding. * De roomijsgewoonte is volgens hem hét grote gezondheidsprobleem in de U.S. Australische onderzoekers deden een spectaculaire test: vrijwilligers kregen de favoriete Amerikaanse fast-food maaltijd te eten: een kaas en ham sandwich, een glas volle melk en een bord ijscrème. Slechts enkele uren later stond hun cholesterol te hoog en was de elasticiteit van hun slagaders gedaald met 25%! Beide factoren verhogen aanzienlijk het risico voor hart infarct. * Dichter bij ons gaf Professor Dr. Kesteloot, cardioloog en epidemioloog aan de K.U. Leuven, enkele gekruide interviews (o.m. in De Standaard januari 1990 en in Knack april 1991) waarin hij de koeien enkel nog een toekomst wenste in de dierentuin! Uit een zeer uitgebreid epidemiologisch onderzoek (meer dan een miljard mensen) is ontegensprekelijk een direct verband gebleken tussen zuivelverbruik en het sterftecijfer enerzijds en het aantal hart- en vaatziektes en kankers anderzijds. * Zo sterven er relatief minder mannen aan longkanker in Japan dan in België, hoewel er daar veel meer gerookt wordt dan bij ons. Het is de combinatie "roken + zuivel" die het doet! In het meest zuivelverbruikende Hongarije liggen de sterftecijfers door alle oorzaken heen in de leeftijdsklasse van 55 - 64 jaar nog 1,6 maal hoger dan in België en 2,6 maal hoger dan in Japan. * Verschillende studies (Journal of Pediatrics, Vol. 89 in 1982; 116 in 1990;Townsend Medical Letter, May 1995) bevestigen dat koemelk bloedverlies in het darmstelsel en daardoor ijzertekort veroorzaakt. Kanker : Het verhoogde gehalte van groeihormonen (IGF), dus voornamelijk in de US, wordt verantwoordelijk gesteld voor verhoogd risico voor prostaatkanker, longkanker, darmkanker en vooral voor borstkanker. En dan hebben we het nog niet over de chemische vervuiling van de zuivelproducten (evenals het vlees) door de "behandeling" van het vee met penicilline, antibiotica, hormonen, etc. Akkoord, moedermelk is ook vervuild, naar het schijnt, maar daar zit tenminste nog Taurine in, dat baby's lever beschermt tegen toxische substanties. Overconsumptie van zuivel heeft dus voornamelijk ontstaan van slijm voor gevolg. Het is duidelijk dat slijm een van de grootste lastposten is in het organisme: het is moeilijk op te lossen en kan praktisch alle functies verstoren en elke ziekte compliceren. Ophoping van vet en slijm vormen na verloop van tijd blaasjes en gezwellen die kunnen verharden tot cysten of stenen of ook kanker veroorzaken. Het slijm van zuivel zou voor verschillende auteurs op de eerste plaats de klieren aantasten: de borsten vooral, maar ook de eierstokken, prostaat, schildklier, hypofyse, enz. met bijbehorende structuren zoals de baarmoeder (wit verlies). Stenen in nieren en galwegen bijvoorbeeld kunnen het gevolg zijn van slijmopstapeling door zuivelgebruik. De darmen zijn meestal de eerste slachtoffers van zuivelgebruik, met een verminderde absorptie- en eliminatievermogen van de darmwand en dus een algemene energievermindering en toxineverhoging, maar ook een immuniteitsverstoring voor gevolg. Men kan in vele gevallen van darmklachten van een echte intolerantie aan zuivelproducten spreken. Voor de meeste auteurs is het duidelijk dat zuivel verantwoordelijk mag gesteld worden voor de veel voorkomende neus-keel-oor- en longproblemen bij jonge kinderen. _________________________________________________________

Source: http://www.jochenhollebosch.be/ismelkgezond.pdf

Dementie bij huisdieren - p. mandigers

Dementie bij Gezelschapsdieren: diagnose en behandeling temperoparietaal bevindt. Hierbij worden Dierenarts-specialist Interne Geneeskunde - ophoping van neuronfibrillen van het tau Europees Specialist Veterinaire Neurologie. praxis en ruimtelijke desoriëntatie. De Universiteit Utrecht (Nederland). E-mail: manifesteert zich langzaam progressief in met name het voorstel deel van de

ali.kau.edu.sa

Neuropathic bladder as a cause of chronic renalfailure in children in developing countriesReceived: 23 September 2005 / Revised: 5 November 2005 / Accepted: 6 November 2005 / Published online: 2 March 2006Abstract Neuropathic bladder is considered a threat to thekidneys if not managed appropriately. In this study, wereport our experience with neuropathic bladder at KingNeuropathic bladder is c

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf