Här kommer information från styrelsen i brf pumpan 1, storgatan 52-58

Informationbrev nr 1 2013 från styrelsen i BRF Pumpan 1, Storgatan 50-58.

Årstämman 2013
Var den 31 januari det kom 56 medlemmar ink fullmakter. Bättre än de senaste åren vilket är väldigt positivt.
Är det någon som är intresserad av protokollet från årsstämman skicka ett mail tillså sänder vi det med e-post till er.
Styrelsen återgick till 5 ledamöter från 7 igen. Vi vill passa på och välkomna den nya ledamoten Patrick
Sporny och de två nya suppleanterna Konstantin Sandelin och Yasmin Morell. Vi vill också passa på och
avtacka våra avgående ledamöter Gunvor Mitra, Edward Roxenback och Gardar Gislason samt
suppleanterna Nils Filipsson och Kais Al-Guwary som alla har bidragit och gjort ett bra arbete under de år de
varit med. Stort tack från oss alla! Till valberedningen tillkom Helena Lundman som också hon välkomnas till
uppdraget.
Stämman varade i 4:a timmar och många bra diskusioner och synpunkter kom fram.
Gårdsgrupp
Det har kommit på tapeten om bildandet av en gårdsgrupp inom föreningen. Det fanns en sådan då Brf
Pumpan 1 bildades. Men lades ner pga för dåligt underlag. Vi får nu se om det finns energi för detta. De som
är intresserade maila tillsenast 10 april 2013.
Övre garage plats 1
Det har på båda sidor om betongplattan skunkit undan så att det är kraftig lutning och stora sprickor i asfalten.
Detta kommer att tas om hand när tjälen gått ur marken nu under våren. Det är besiktigat och klart för åtgärd.
Det rör sig om ca 6 platser på varje sida om betongblocket som under några dagar måste flyttas. Vi informerar
om när arbetet skall sättas igång i så god tid att vi kan se över en praktisk lösning för de som parkerar där.
Övre garage plats 2
Vi kommer att under våren att klippa buskage som vetter ut mot Storgatan framförallt göra trottoaren synlig
där har det vuxit igen totalt under byggnationen men även det som går in mot parkeringen. Det finns önskemål
som rör det arbetet att bilarna som har p-plats ut mot Storgatan under den tiden flyttas för att bereda plats.
Troligen halva decket i taget. Anslag kommer att sättas upp men det kan bli med kort varsel beroende på
situationen även här.

Tunnel och rötter
Mellan Storgatan 50 - 54 finns det en tunnel under marken (utanför cykelförråden) som kan ha tagit skada av
trädens rötter och behöver ses över. Arbetet kommer att ske när tjälen gått ur marken nu i vår och då ska
avgöras exakt vad som är bästa åtgärden.

Informationstavlan
Den elektroniska informationstavlan som finns i våra portar innehåller sedan tidigare informationsbladen.
Detta informationsblad är det sista som sätts upp i utskiven form på den gamla tavlan samt delas ut i allas
brevlådor. I fortsättningen kommer de att finnas på den elektroniskatavlan samt som tidigare på vår hemsida.
Detta medför enklare hantering och snyggare entréer.
Övrig information
Se den elektroniska anslagstavlan i portar eller på vår hemsida
…………………………………………………………………………………. Vänliga hälsningar

Source: http://www.pumpan1.se/pdf/Infoblad_2013_nr1.pdf

Mt.sinainovkat

The Evaluation and Management of the Acutely Agitated Elderly Patient DENISE NASSISI, M.D.1, BEATRIZ KORC, M.D.2, SIGRID HAHN, M.D.1, JOHN BRUNS, JR., M.D.1, AND ANDY JAGODA, M.D.1 Abstract Delirium is an organic mental syndrome defined by a global disturbance in consciousness and cognition, which develops abruptlyand often fluctuates over the course of the day. It is precipitated by med

Check your data more efficiently

Paper number: TT02 CHECK YOUR DATA MORE EFFICIENTLY Jian Hua (Daniel) Huang, Forest Laboratories Inc, NJ ABSTRACT: %CHKDATA is a SAS macro program designed to check the data in an efficient and user-friendly way. First, the macro can check the data structure by generating three types of key information: the contents of dataset, its associated SAS format, and a collection of all vari

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf