Asuntohakemus

Postitusosoite: Marttilan kunta/asuntotoimi, Härkätie 773, 21490 MARTTILA HAKIJAN HENKILÖTIEDOT
Sukunimi ja entiset nimet (painokirjaimin)
naimaton avoliitossa naimisissa asuu erillään eronnut leski AVIO/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT
MUUT ASUMAAN TULEVAT HENKILÖT
HAETTAVA HUONEISTO
Kunta
Kaupungin/Kunnan osa/Kylä (jos tiedossa)
Tav. vuokra-asunto Työsuhdeasunto Vanhusten asunto Palvelutalo Tukiasunto
Opiskelija-asunto Yhteisöasunto Muu, mikä kerrostalo rivitalo pientalo mikä tahansa Muita toivomuksia (esim. vuokran suuruusluokka) ASUNNONTARVE (kohdat 1-3 täytetään tarpeen mukaan)
1. ASUNNOTTOMUUS
rakennustarkastajan antamalla selvityksellä) 2. MUUTTOVELVOITE NYKYISESTÄ ASUNNOSTA (päätökset liitteeksi)
päättynyt/päättymässä, muutettava viimeistään Tuomittu avioeroon tai tuomioistuimen päätös yhteiselämän lopettamisesta, muutettava viimeistään Asunto puretaan/peruskorjataan, muutettava viimeistään Asuntoa kielletty käyttämästä asumiseen lukien
3. MUUTTO PAIKKAKUNNALLE SAADUN TYÖPAIKAN TAI MUUN SYYN VUOKSI
Työnantaja

4. TIEDOT NYKYISESTÄ ASUNNOSTA JA ASUNNONTARPEESTA
Asumisväljyys ja Asukkaiden lukumäärä
Kerrostalo Rivitalo Omakotitalo Muu, mikä viemäri vesijohto lämmin vesi keskus-/sähkölämmitys sisä-WC kylpy- tai suihkuhuone asuntokohtainen sauna parveke hissi(talossa) Omistaja Vuokralainen Alivuokralainen Jälleenvuokralainen Työsuhdeasunto Asuntola Yhteiskäyttöinen asunto 5. TULOT JA VARALLISUUS
ALLEKIRJOITUS Edellä olevat tiedot vakuutan oikeiksi.
Paikka ja päiväys

HAKEMUKSEN LIITTEET
Vähimmäisliitteet: tulo- tai opiskelutodistus sekä verotodistus Kaikkien työssäkäyvien huoneistoon muuttavien palkkatodistukset bruttokuukausiansioista työnantajalta Verotodistukset kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta Todistus eläkkeen määrästä (brutto €/kk) Raskaustodistus Opiskelijatodistus kaikilta huoneistoon muuttavilta yli 18-vuotiailta opiskelijoilta Selvitys omaisuuden käyvästä arvosta Luotonantajan todistus veloista Selvitys maahanmuuttajilta oikeudesta oleskella maassa (kopio passista) Muita liitteitä, mitä Huom! Asunnon asumiskelvottomuus, muuttovelvoite nykyisestä asunnosta ja paikkakunnalta saatu työpaikka on osoitettava erillisellä selvityksellä. Mikäli muuttovelvoitteesta on tuomioistuimen päätös, on kopio tästä liitettävä hakemukseen. Hakemukseen on liitettävä rakennustarkastajan tai vastaavan antama arvio omakotitalon tai muun asumiskiinteistön käyvästä arvosta taikka isännöitsijän laatima tai muu luotettava arvio osakehuoneiston käyvästä arvosta sekä velanantajien todistukset ko. omaisuuteen kohdistuvista veloista. Jos luovutus on jo tapahtunut, hakemukseen on liitettävä jäljennös kauppakirjasta tai muu selvitys, josta käy ilmi luovutushinta. Jos osakehuoneistoja tai kiinteistöjä on tai on ollut useampia, ne on eriteltävä liitteessä. Yhteisomistuksesta on annettava erillinen selvitys, josta käyvät ilmi omistajien nimet ja osuuksien suuruudet. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi.

VIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ
Ruokakunnan koko
Hyväksytään erityismääräysten perusteella, peruste _____________________________ Jää jonoon Hylätään, peruste ________________________________________________________ Valittu asuntoon osoitteessa: ______________________________________________________ Marttilan kunta, Härkätie 773, 21490 Marttila

Source: http://www.marttila.fi/_FileRoot/643651.pdf

Life-stile-drugs

LIFE – STILE - PILLEN Seit Pharmafirmen vermehrt am Aktienmarkt auftreten, dadurch viel Geld für die Forschung erhalten, aber auch schnell daraus Gewinn machen müssen wird viel in die Erforschung sogenannter Life-Stile-Pillen investiert. Das sind Medikamente, die ungesundes Verhalten ausgleichen oder die Lebensqualität verbessern, ohne eine Krankheit zu behandeln. Die ersten Ergebni

acamargo.com

Folha de Dados Técnicos Henkel Loctite Adesivos Ltda Loctite 598 Black Av. Prof. Vernon Krieble, 91 06690-111 - Itapevi São Paulo – Brasil DESCRIÇÃO DO PRODUTO O produto Loctite 598 Black é um adesivo/vedante de silicone monocomponente não corrosivo, de baixo odor e escorrimento, baixa Valor típico volatilidade e que vulcaniza à temperatura ambiente (RTV). Foi projetadoprin

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf