Laakekuva.apteekkariliitto.fi


PFIZER TIEDOTTAA - Lokakuu 2012
Pfizerin hyvityspolitiikka koskien tuotteiden hinnanalennuksista johtuvia varaston
arvon alenemia sekä vanhenevia rinnakkaistuotteita.

PFIZERIN VARASTONARVON ALENEMAN HYVITYKSET
Pfizerin varastonarvon aleneman hyvitykset käsitellään 1.10.2012 alkaen Tamron
Arvo-sovelluksella.
Arvo-hyvityssovellus on tarkoitettu tehostamaan ja
nopeuttamaan apteekeille suoritettavien hyvitysten prosessia. Järjestelmään
kirjataan jatkossa kaikki varastoarvon hyvityspyynnöt. Sovellukseen pääsee TWD:n
kautta ja se löytyy sieltä nimel ä Arvo-hyvityspyyntölomake.
Hyvitysjärjestelmä

Pfizer hyvittää 80 % varastonarvon alenemasta, kun kyseessä on
alkuperäisvalmisteen ensimmäinen hinnanlasku tuotteen siirtyessä
viitehintajärjestelmään. Seuraavien hinnanmuutosten yhteydessä Pfizer
hyvittää 100 % varastonarvon alenemasta.
Pfizerin rinnakkaislääkkeistä varastonarvon aleneman hyvitys on aina 100 %. Rahahyvitys maksetaan kvartaaleittain apteekin Tamron Arvo-järjestelmään kirjaaman varastoarvoraporttien pohjalta.
Pfizerin hyvitysjärjestelmään kuuluvat lääkevaihdossa ja
viitehintajärjestelmässä olevat tuotteet 10/2012:
Aromasin 25mg 100 tabl.

KÄYTÄNNÖN OHJEET APTEEKEILLE HYVITYKSEN SAAMISEKSI

Jokaisen viitehintajakson (=kvartaalin) varastoarvo kirjataan Tamron Arvo-
järjestelmän kautta (TWD). Apteekin varastoraportin pohjalta täytetään
hyvitysjärjestelmään hinnanmuutospäivänä omistettu varasto niiden
viitehintajärjestelmässä olevien tuotteiden osalta, joiden hinta muuttui. Kirjaus on
tehtävä kahden viikon kuluessa viitehintajakson päättymisestä
Rahahyvitys maksetaan kvartaaleittain apteekin ilmoittaman varastotason pohjalta. Hyvitysten oikeellisuuden tarkastamiseksi pyydämme vuosineljänneksittäin suurimmat ja satunnaisesti valikoituja hyvitystenhakemuksia vastaavat varastoraportit tarkistettavaksi. Kirjanpitolain ja Pfizerin sisäisen tarkastuksen vaatimusten mukaisesti hinnan muuttumispäivää koskevat varastoraportit tulee säilyttää hyvityksen jälkeen viisi vuotta. Minimihyvitys on 11 € / viitehintajakso (käsittelykulut), eri viitehintajaksojen hyvityksiä ei voi yhdistää.
Tämä hyvityskäytäntö on voimassa toistaiseksi. Tämä käytäntö ei koske viranomaisen
päätöksistä johtuvia hintamuutoksia.
Lisätietoja hyvityskäytännöstä antavat Pfizerilla Head of Sales Virpi Pousar
(p. 0400 731 823) sekä apteekkispesialistit Anne Helin (p. 045 636 9112), Irina
Aaltonen (p. 050 395 9928) ja Irene Schubin (p. 040 838 5983).
Varastoarvon hyvityksiin li ttyvissä kysymyksissä voitte ottaa myös yhteyttä Tamron
asiakaspalveluun numeroon 020 445 5234 tai sähköpostitse
.PFIZERIN HYVITYSPOLITIIKKA KOSKIEN VANHENEVIA RINNAKKAISLÄÄKKEITÄ

Pfizer korvaa vanhentuneet rinnakkaislääkkeet antamalla tilalle nollahintaiset uudet
pakkaukset.
Pfizerin rinnakkaislääkkeet 10/2012:
 Atorvastatin

Jos korvattavaa pakkausta ei ole saatavilla, Pfizer hyvittää vanhentuneet
rinnakkaislääkkeet voimassa olevan tukkuhinnan mukaisesti. Apteekki saa hyvityksen
Tamron laskussa.
KÄYTÄNNÖN OHJEET APTEEKEILLE HYVITYKSEN SAAMISEKSI

 Pyyntö korvaavasta pakkauksesta tai hyvityslaskusta tulee lähettää kuukauden
kuluessa vanhenemispäivästä Tamron asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@tamro.com tai faxilla numeroon 020 445 5300. Pyynnön liitteenä tulee olla varastoraportti, josta tulee selkeästi ilmetä o vnr, valmisteen kauppanimi, pakkauskoko, erä- ja vanhenemistiedot o aika o apteekkarin/ apteekinhoitajan allekirjoitus.  Apteekin tulee säilyttää vanhentuneet tuotteet 30 päivän ajan korvauspyynnön lähettämisestä mahdollista tarkistusta varten.  Vanhentuneita pakkauksia ei palauteta Tamroon, vaan ne hävitetään apteekin toimesta Vanhenevien tuotteiden hyvityksiin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä Tamron asiakaspalvelun numeroon 020 445 5234 tai sähköpostitse Teillä on myös Tamron toimitusehtojen mukaisesti oikeus palauttaa tuote Tamroon 8 päivän kuluessa mikäli toimitus ei ole tilauksenne mukainen tai tuotteessa on vikaa. Ystävällisin terveisin, PFIZER Virpi Pousar Head of Sales Established Products

Source: http://laakekuva.apteekkariliitto.fi/yritykset/Tiedote_404.pdf

gem.sciences-po.fr

ACUERDOS Ley Nº 23.970 Apruébase un Acuerdo de Transporte Aéreo Regular, suscripto con el Reino de Dinamarca. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc. sancionan con ARTICULO 1º –– Apruébase el ACUERDO DE TRANSPORTE AEREO REGULAR entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de Dinamarca, suscripto en Buenos Ai

Wirkungsstudie-charite_en.indd

Conducted at the Center for Experimental and Applied Skin Physiology and Clinical Research Center for Hair and Skin Physiology of the University Clinic Effectiveness Study Tests regarding the penetration of caffeine from a shampoo formula Following successful tests at the University of Jena on the hair organ culture model regarding the effi cacy of caff eine as a hair growt

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf