29 march 2012

International Federation
International
International Textile,
of Chemical, Energy,
Metalworkers' Federation
Garment and Leather
Mine and General
Workers' Federation
Workers' Unions
Till alla medlemmar i ICEM-IMF-ITGLWF
Inbjudan till den konstituerande kongressen för
IndustriALL Global Union
19−20 juni 2012 i Köpenhamn

Bästa kollegor
På Internationella metallarbetarefederationens (IMF), Internationella kemi-, energi-, gruv- och
fabriksarbetarefederationens (ICEM) samt Internationella textil-, beklädnads- och
läderarbetarefederationens (TGLWF) vägnar bjuder vi er hjärtligt välkomna till den
konstituerande kongressen för IndustriALL Global Union, som hålls den 19−20 juni 2012
i Köpenhamn, Danmark. IndustriALL samlar 50 miljoner arbetstagare inom tillverknings-,
energi- och gruvindustrierna i strategiska leveranskedjor världen över i en ny organisation.
Detta är starten på en ny era av global solidaritet, uppbyggnad av en stark motpart till
multinationella företag och kamp för en ny ekonomisk och social modell som sätter
människor i första rummet.
Plats
Den konstituerande kongressen och övriga nedanstående möten hålls på: Bella Center ligger i närheten av Köpenhamns flygplats. Vi kommer att skicka information om
transportmöjligheter vid ett senare tillfälle.
Registrering
Registrering kan göras söndagen den 17 juni mellan 15.00 och 19.00 och därefter måndagen
den 18 juni mellan 08.00 och 14.00 samt tisdagen den 19 juni mellan 08.30 och 14.00.
Mötesschema
En rad möten kommer att hållas den 18−20 juni på Bella Center enligt följande: Måndag 18 juni
ITGLWFs styrelsemöte och upplösningskongress Regionkonferens för Asien och Stillahavsområdet Tisdag 19 juni
Regionkonferens för Afrika söder om Sahara Regionkonferens för Latinamerika och Karibien Regionkonferens för Mellanöstern och Nordafrika Konstituerande kongress för IndustriALL Global Union Onsdag 20 juni
Den konstituerande kongressen för IndustriALL fortsätter
Tolkning
Simultantolkning kommer att tillhandahållas på engelska, danska, franska, japanska, ryska,
spanska, svenska och tyska. Dessutom erbjuds italienska, norska och portugisiska som
passiva språk.
Tänk på att det finns ett begränsat antal tolkningsbås tillgängliga. Om er delegation har med
sig tolkar som vill använda ett sådant, vänligen kontakta någon av de tre GUF:erna för att
boka ett bås.
Anmälan till kongressen
Delegater bör anmäla sig till den konstituerande kongressen och andra möten genom att fylla
i den bifogade anmälningsblanketten och återsända den senast den 30 april 2012 till en
av tre grundande organisationerna enligt följande:
IMFs medlemmar till:
ICEMs medlemmar till:
ITGLWFs medlemmar till:

Tänk på att enligt paragraf 11 i IndustriALLs stadgar "ska medlemmar, när de sätter samman
sina delegationer, beakta lämplig genus- och sektorbalans. Minst 30 procent av
delegaterna ska vara kvinnor,
när detta är genomförbart med avseende på delegationens
storlek."
Vänligen var restriktiva när ni sätter samman era delegationer, eftersom de praktiska
arrangemangen har beräknats för 1 200 deltagare och vi vill att så många medlemsförbund
som möjligt ska kunna delta.
För fackföreningar som är anslutna till två eller flera organisationer, vänligen fyll bara i en
anmälningsblankett
. De tre organisationernas sekretariat behandlar anmälningarna och
skickar en bekräftelse på kongressanmälan till samtliga delegater.
Hotell
Vi har bokat ett antal rum på fyra hotell i Köpenhamn. Rumspriserna varierar mellan 70−150 euro på ett budgethotell och 200 −400 euro på ett fyrstjärnigt hotell. På grund av det stora antalet förväntade deltagare har vi bestämt att hotellbokningarna ska skötas av ett företag
vid namn MCI. Alla ändringar och avbokningar skickas till MCI.
I brevet med bekräftelse på anmälan till kongressen kommer det att finnas en länk till MCIs
webbplats för hotellbokning samt andra kontaktuppgifter som gör att delegaterna kan boka
sina egna hotellrum direkt. Vänligen tänk på att hotellbokningarna görs enligt principen om
först till kvarn får först mala.
Måltider
Lunch- och kaffepauser tillhandahålls under alla kongressdagar utan kostnad för
delegaterna. Ett kongressparty anordnas den 19 juni, som framgår av dagordningen.
Visum
Delegater rekommenderas att snarast undersöka huruvida de behöver ett visum för att resa till Danmark. Följande länk innehåller information om landets visumkrav: Klicka på följande länk för att få reda på var i världen det finns danska ambassader: När det gäller länder som inte har en dansk ambassad, använd följande länk: Eftersom alla danska ambassader eller konsulat kan ha landsspecifika visumkrav, rekommenderar vi starkt att ni snarast möjligt kontaktar er lokala ambassad eller ert konsultat för att ta reda på vilka dokument som behövs för just er visumansökan. På rekommendation av våra danska värdar uppmanas ni att ansöka om ett affärsvisum. Följande dokument bör inlämnas tillsammans med andra personliga dokument som krävs av ambassaden eller konsulatet i ert land. • En ansökan om affärsvisum. • En kopia av brevet med inbjudan från värdorganisationen, CO-Industri, som utställs • Bevis på att ni har reseförsäkring som är giltig under resans förväntade längd och tillämplig i hela Schengen-området. Reseförsäkringen måste täcka minst 30 000 euro. • Ett giltigt pass eller annat slags resedokument. • En resplan, inte en flygbiljett. Det danska immigrationsverket rekommenderar att ni
inte köper en flygbiljett förrän ni mottagit ert visum.
Ansökningsprocessen för visum kan inledas tre månader före ankomstdatum till Danmark. Vi
rekommenderar att ni skickar in den ifyllda anmälningsblanketten snarast.

Ekonomisk hjälp

Alla kostnader för resor och uppehälle till kongressen måste bäras av de deltagande facken.
Det finns begränsade resurser för att stödja fackföreningar som av ekonomiska skäl annars
inte skulle kunna delta. Dessa organisationer måste ha ett gott anseende hos den GUF de är
anslutna till (betalda medlemsavgifter eller beslut eller begäran om avgiftsbefrielse). Alla
ansökningar om stöd bör skickas tillsammans med anmälningsblanketten till den GUF ni är
anslutna till och måste godkännas före kongressen.
Kongressens webbplats
I början av april kommer IMF-ICEM-ITGLWF att lägga upp en gemensam webbplats för
kongressen med relevant information på engelska, franska och spanska och vissa dokument
på tyska, japanska, ryska och skandinavisk
Vi ser fram mot att träffa er vid vår historiska sammanslagningskongress i Köpenhamn!
Med bästa hälsningar,

Bilagor:

Anmälningsblankett

Source: http://www.industri-all.info/sites/default/files/uploads/documents/industriall_founding_congress_copenhagen_invitation_swedish.pdf

316 texas physical consent

Texas Pre-Participation Physical Evaluation - Medical History Both Parent and Student Must Fill Out This Form Together This MEDICAL HISTORY FORM must be completed annually by parent (or guardian) and student in order for the student to participate in athletic activities. These questions are designed to determine if the student has developed any condition which would make it hazardous to part

Spiegel_flu

Reconstrucción de una histeria colectiva El pánico de la gripe porcina de 2009 La gripe porcina tuvo al mundo en suspenso durante casi un año. Se montó una campaña de vacunación en masa para detener a la pandemia anunciada. Pero, tal como resultó ser, se trató de una cepa del virus de la gripe relativamente inofensiva. ¿Cómo y porqué el mundo tuvo esta reacción desproporcionada?

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf