Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening januari 2008

Dopingautoriteit
1 januari 2008

Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening januari 2008

Hieronder tref je een lijst aan van veel gebruikte geneesmiddelen die (soms onder bepaalde
voorwaarden) zijn toegestaan. De lijst is per "klacht/kwaal" gerangschikt. Als eerste wordt de
naam genoemd waaronder het geneesmiddel te koop is; tussen haakjes is de werkzame stof
vermeld (maar alleen als die verschilt van de merknaam). Sommige van deze geneesmiddelen zijn
echter alleen toegestaan met een dispensatie. Voor meer info hierover zie:
www.dopingautoriteit.

Bij het opstellen van deze lijst is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Noch het WINAp
(Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers), noch de KNMP
(Koninklijke Nederlandse
Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), noch de Dopingautoriteit kan enigerlei
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit typefouten,
tussentijdse wijzigingen in de lijst of andere onjuistheden
.
Aambeien
Theranal (bismutsubnitraat, zinkoxide, lidocaïne) Allergie
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, rectaal, intraveneus of intramusculair toegediend. Voor het gebruik van glucocorticosteroïden op deze wijzen is een dispensatie noodzakelijk via de reguliere Voor het gebruik via andere toedieningswijzen (intra- articulaire, peri-articulaire, peritendineuse, epidurale, intracutane injecties en inhalatie) is een dispensatie noodzakelijk via de verkorte dispensatieprocedure, behalve voor gebruik via de hieronder genoemde toedieningswijzen. Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), oculaire, auriculaire, nasale, buccale, gingivale en peri-anale aandoeningen, niet verboden en er is ook geen dispensatie Anticonceptie
Astma/bronchitis
Combivent (salbutamol, ipratropium) ² ³ Antibiotica
Symbicort (budesonide, formoterol) ¹ ² ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, rectaal, intraveneus of intramusculair toegediend. Voor het gebruik van glucocorticosteroïden op deze wijzen is een dispensatie noodzakelijk via de reguliere Voor het gebruik via andere toedieningswijzen (intra- articulaire, peri-articulaire, peritendineuse, epidurale, intracutane injecties en inhalatie) is een dispensatie noodzakelijk via de verkorte dispensatieprocedure, behalve voor gebruik via de hieronder genoemde toedieningswijzen. Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), oculaire, auriculaire, nasale, buccale, gingivale en peri-anale aandoeningen, niet verboden en er is ook geen dispensatie ² Slechts toegestaan per inhalatie. Een dispensatie via de verkorte dispensatieprocedure is noodzakelijk. ³ Ongeacht de aanwezigheid van een dispensatie, is sprake van een belastend analyseresultaat wanneer het laboratorium een concentratie salbutamol (vrij salbutamol plus het glucuronideconjugaat) meldt groter dan 1000 ng/ml, tenzij een sporter kan bewijzen dat dit resultaat het gevolg was van het therapeutisch gebruik van geïnhaleerde salbutamol. Cholesterolverlagende middelen
Depressie
Diprosalic (betamethason, salicylzuur) ¹ ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, rectaal, intraveneus of intramusculair toegediend. Voor het gebruik van glucocorticosteroïden op deze wijzen is een dispensatie noodzakelijk via de reguliere Voor het gebruik via andere toedieningswijzen (intra- articulaire, peri-articulaire, peritendineuse, epidurale, intracutane injecties en inhalatie) is een dispensatie noodzakelijk via de verkorte dispensatieprocedure, behalve Diabetes mellitus
voor gebruik via de hieronder genoemde toedieningswijzen. Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), oculaire, auriculaire, nasale, buccale, gingivale en peri-anale aandoeningen, niet verboden en er is ook geen dispensatie Epilepsie
Glaucoom
Hoesten/keelpijn
Balsoclase pentoxyverine (pentoxyverine) Keelpijn: zie hoesten/keelpijn
Koortslip
Darolan hoestprikkeldempend (dextromethorfan) Maag- en darmkrampen/zuurbranden
Antagel (algeldraat, magnesiumhydroxide) Gaviscon suspensie/ -tabletten (o.a. alginezuur, Strepsils (dichloorbenzylalcohol, amylmetacresol) Regla pH (algeldraat, magnesiumhydroxide) Hoge bloeddruk
Maag- en darmzweer
Pantopac (amoxicilline, claritromycine, pantoprazol) Transipeg (macrogol 3350) Pantozol (pantoprazol) Oogontsteking
Dexagenta-POS (dexamethason, gentamicine) ¹ Dexamytrex (dexamethason, gentamicine) ¹ Malaria (profylaxe)
Maxitrol (dexamethason, neomycine, polymyxine)¹ Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, Migraine
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, rectaal, intraveneus of intramusculair toegediend. Voor het gebruik van glucocorticosteroïden op deze wijzen is een dispensatie noodzakelijk via de reguliere Migrafin (acetylsalicylzuur, metoclopramide) Voor het gebruik via andere toedieningswijzen (intra- articulaire, peri-articulaire, peritendineuse, epidurale, intracutane injecties en inhalatie) is een dispensatie noodzakelijk via de verkorte dispensatieprocedure, behalve voor gebruik via de hieronder genoemde toedieningswijzen. Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor Misselijkheid/braken
dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), oculaire, auriculaire, nasale, buccale, gingivale en peri-anale aandoeningen, niet verboden en er is ook geen dispensatie Oorontsteking
Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) ¹ Panotile (fludrocortison, polymyxine, neomycine, Obstipatie
Terra cortril (oxytetracycline, hydrocortison, Zure oordruppels FNA met hydrocortison ¹ Zure oordruppels FNA met triamcinolon ¹ ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, rectaal, intraveneus of intramusculair toegediend. Voor het gebruik van glucocorticosteroïden op deze wijzen is een dispensatie noodzakelijk via de reguliere Voor het gebruik via andere toedieningswijzen (intra- articulaire, peri-articulaire, peritendineuse, epidurale, intracutane injecties en inhalatie) is een dispensatie noodzakelijk via de verkorte dispensatieprocedure, behalve voor gebruik via de hieronder genoemde toedieningswijzen. Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), oculaire, auriculaire, nasale, buccale, gingivale en peri-anale Tramagetic (tramadol) aandoeningen, niet verboden en er is ook geen dispensatie Pijnstillende, ontstekingsremmende middelen Zafen (ibuprofen)
Reisziekte
Antigrippine (paracetamol, ascorbinezuur, coffeïne) Cinnarizine (cinnarizine) APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne) Primatour (chloorcyclizine, cinnarizine) Schimmelinfecties
Chefarine (acetylsalicylzuur, paracetamol) Locacorten-vioform (flumetason, clioquinol) ¹ Femerital (paracetamol, coffeïne, ambucetamide) Hot Coldrex (paracetamol, ascorbinezuur) ¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, rectaal, intraveneus of intramusculair toegediend. Voor het gebruik van glucocorticosteroïden op deze wijzen is een dispensatie noodzakelijk via de reguliere dispensatieprocedure. Voor het gebruik via andere toedieningswijzen (intra- articulaire, peri-articulaire, peritendineuse, epidurale, intracutane injecties en inhalatie) is een dispensatie noodzakelijk via de verkorte dispensatieprocedure, behalve voor gebruik via de hieronder genoemde toedieningswijzen. Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), oculaire, auriculaire, nasale, buccale, gingivale en peri-anale aandoeningen, niet verboden en er is ook geen dispensatie voor nodig. Para-don (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) Slaapstoornissen
Roter APC (acetylsalicylzuur, paracetamol, coffeïne) Dormicum (midazolam) Sanalgin (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) Saridon (propyfenazon, paracetamol, coffeïne) Verdovingen, lokaal
Ultracain D-S (articaïne, epinefrine) 4 Xylocaïne + adrenaline (lidocaïne, epinefrine) 4 4 Lokaal werkende preparaten (b.v. nasaal, oogheelkundig, rectaal, maar ook bijvoorbeeld tandheelkundig) van epinefrine (adrenaline) zijn toegestaan. Vaccinaties
Verkoudheid
Vaginitis
Flagyl (metronidazol)
Metronidazol

Noten
¹ Alle glucocorticosteroïden zijn verboden wanneer oraal, rectaal, intraveneus of intramusculair toegediend. Voor
het gebruik van glucocorticosteroïden op deze wijzen is een dispensatie noodzakelijk via de reguliere dispensatieprocedure. Voor het gebruik via andere toedieningswijzen (intra-articulaire, peri-articulaire, peritendineuse, epidurale, intracutane injecties en inhalatie) is een dispensatie noodzakelijk via de verkorte dispensatieprocedure, behalve voor gebruik via de hieronder genoemde toedieningswijzen. Lokale toepassingen zijn, wanneer gebruikt voor dermatologische (waaronder iontoforese en fonoforese), oculaire, auriculaire, nasale, buccale, gingivale en peri-anale aandoeningen, niet verboden en er is ook geen dispensatie voor nodig. ² Slechts toegestaan per inhalatie. Een dispensatie via de verkorte dispensatieprocedure is noodzakelijk. ³ Ongeacht de aanwezigheid van een dispensatie, is sprake van een belastend analyseresultaat wanneer het laboratorium een concentratie salbutamol (vrij salbutamol plus het glucuronideconjugaat) meldt groter dan 1000 ng/ml, tenzij een sporter kan bewijzen dat dit resultaat het gevolg was van het therapeutisch gebruik van geïnhaleerde salbutamol. 4 Lokaal werkende preparaten (b.v. nasaal, oogheelkundig, rectaal, maar ook bijvoorbeeld tandheelkundig) van epinefrine (adrenaline) zijn toegestaan.

Source: http://www.ijshockeybond.org/pdf/ToegestaneMiddelen(2008).pdf

Program.indd

2008 Indiana School Nurse Conference Now Sponsored By: Th e Indiana Association of School Nurses in collaboration with the National Nursing Coalition for School Health Depending on the attendees’ selection of sessions offered, the school nurse learner will:Indiana who are interested in learning, being • Build knowledge and skills to monitor and challenged professionally, con

Microsoft word - 5230 wellness policy

District Wellness Policy Board of Education Wrightstown Community School District The Wrightstown Community School District promotes a healthy school environment for students and staff through education and awareness, and by providing and promoting healthy options and opportunities. The District supports wellness, good nutrition, and regular physical activity as a part of the tota

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf