Microsoft powerpoint - 01_clinicamp_26.04.2012.ppt [compatibility mode]

Waarom klinische farmacie vanuit de apotheek?
Q-Care = elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) Verpleging schrijft voor + arts valideert achteraf Vanas = elektronische medicatiekasten op de afdeling Inhoud: courante + dienstspecifieke medicatie (80%-regel) A posteriori validatie
Waarom klinische farmacie vanuit de apotheek?
UK / ideale wereld: 1 klinisch apotheker / 25 bedden België: 1 FTE klinisch apotheker / 500 bedden? "Full option" op 1 afdeling?
"Light" voor heel het ziekenhuis?
"Medium" voor enkele afdelingen?
Clinical pharmacy "light" vanuit de apotheek: Hoe?
 IZ, Neonatologie: geen Q-Care → geen controle 400-500 patiënten: wel controle  2 x daags validatie van alle elektronische medicatie- opdrachten vanuit de apotheek
 Nieuwe opdrachten - Wijzigingen - Stopzettingen
 Gerangschikt per dienst + per patiënt
+/- 1250 opdrachten per dag
Voorbeeld
Wat controleren we niet?
 Infusen Standaard medicatie-schema's  Postoperatief pijnbeleid (≈ VAS-score) Materniteit  Veel gebruikte geneesmiddelen zonder (uitgesproken) risicoprofiel Fraxiparine 0.3ml 1x per dag Amlor 5mg 1x per dag Tobradex oogzalf 2x per dag in linkeroog  1-malige opdrachten
 Chirurgisch of cardiologisch kortverblijf
Wat controleren we wel?
 Haldol 3 x 15mg per dag → 3 x 15 druppels per dag
 Floxapen 2 x 1g per dag (owv nierfct) → 4 x 1g per dag
 Gentamicine 3 x 80mg per dag 8u-14u-20u → 8u-16u-24u  Keuze / allergie / nierfunctie / TDM
Antibiogram: resistente kiem / (step-down)
VESanoid 1 x 10mg per dag → VESicare 1 x 10mg per dag
Voordelen
 (Tijds)efficiënte manier om "iets" te doen voor heel het
 Snel capteren van individuele voorschrijffouten  Controle van een beperkt aantal parameters
Continuïteit
Laagdrempelig voor andere collega's
 IV → PO: selectief aantal GM, IV/PO-actiemaand, …
 Interacties: selectief aantal GM (voriconazole, rifampicine,…)
FOCUS OP KLINISCH RELEVANTE ZAKEN!
 Validatie van individuele medicatie-opdrachten, geen therapie → geen zicht op het totale plaatje  → geen opvolging/bijsturing als bv. nierfunctie verslechtert  Controle van een beperkt aantal parameters  Oppervlakkige screening
 Klinische farmacie-items die niet aan bod komen:  Opname- en ontslagbeleid, medicatie-bevraging Afbouw / stoppen / opstarten van medicatie (IV → PO-switch) … KF vanuit de apotheek vs. KF op dienst: een voorbeeld
 Amoxiclav 3 x 2g iv op neurochirurgie Vanuit de apotheek: • Controle nierfunctie: normaal, dus dosis + posologie ok
• Controle antibiogram: geen kiem gekweekt
• Controle allergie: peni-allergie!
 Iom arts: start Ciproxine 2 x 500mg po (indicatie: pneumonie)  Op dienst: (ondertussen 7 dagen cipro)  Controle infectieparameters: flink gedaald!  Iom arts: Ciproxine nog 3 dagen verder (Tot.behandelingsduur: 10d)  Patiënt ziet er klinisch ook goed uit!  Iom arts: stop Lysomucil, stop Duovent

Source: http://www.health.fgov.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@acutecare/documents/ie2faq/19077612.pdf

Microsoft word - ceftriaxone_study_2010.docx

Title: Clinical Trial of Ceftriaxone in Subjects With Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Principal Investigator: Merit Cudkowicz, MD, MSc., Professor of Neurology, Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital Contact: Sarah Titus, MPH (617) 726-1398 stitus@partners.org This trial is currently enrolling patients. Primary Outcome Measures: evaluation of multiple upper extremit

neuron.mefst.hr

Current Health Care System Policy for Vulnerability Reduction in the United States of America: A Personal Perspective Edward J. Eckenfels Rush Medical College, Chicago, Ill, USA Aim. To raise questions about how the United States of America – which spends 1.3 trillion dollars on health care, con- ducts cutting-edge biomedical research, has the most advanced medical technology, and tr

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf