Microsoft word - conclusions_web.doc

CONCLUSIONS DE LA JORNADA
"La innovació empresarial mitjançant la
vinculació amb el teixit emprenedor creatiu"

Existeixen diferents formes de col.laboració

Destaquen els fons corporatius destinats a capital risc o a préstecs participatius convertibles
de grans empreses. Algunes grans empreses, a més, faciliten la incubació o l'acceleració de
start-ups, acompanyant-les amb mentors, capacitant i connectant-les a l'estructura interna de
l'empresa, facilitant el flux d'innovació.
Una altra forma de col.laboració es correspon a la figura de soci industrial, qui realitza una
inversió en la start-up que permet desenvolupar conjuntament amb l'emprenedor la solució,
recolzant-se en les seves capacitats industrials, i aportant la seva xarxa de comercialització.
D'altra banda hi ha un fenomen incipient de les empreses consolidades que deslocalitzen els
seus departaments d' R+D+i espais de co-working en què es fomenta la interrelació i on hi ha
una elevada rotació de creatius i emprenedors.
Les Oportunitats

En l'entorn d'inestabilitat actual l'emprenedoria gaudeix de bona imatge. En aquest context, les
empreses semblen estar més disposades a canviar el seu ADN per continuar sent
competitives
i tenen interès a vincular-se a la iniciativa emprenedora (tant a nivell intern com a
nivell extern).
L'oportunitat que pot suposar per a una empresa consolidada vincular-se a una startup és la
seva agilitat, la seva estructura poc pesada i la manca d'aversió al risc.
A més, les empreses, a través d'aquesta col.laboració, tornen a obrir-se i actualitzar-se en
relació a innovacions disruptives que es produeixen en el mercat i noves perspectives de
negoci, entre altres.
Als emprenedors col.laborar amb empreses consolidades els pot permetre desenvolupar la
seva solució, augmentar el seu capital, accedir a la seva xarxa comercial, millorar el seu
coneixement del mercat, ampliar, internacionalitzar-se, beneficiar-se d'assessoria
comptable i legal, tenir accés al know how de l'empresa, a formació i a instal.lacions.

Els Reptes
Entre els principals reptes de la col.laboració empresa consolidada - startup, destaca la
importància de l'entorn per facilitar tant la col.laboració com el creixement empresarial, un
entorn que en l'actualitat es percep com hostil que cal millorar.
Per part de les empreses consolidades i en relació a la col.laboració amb starups destaquen la
manca de liquiditat que dificulta l'adopció de noves línies de negoci i la manca de
coneixements i mecanismes i/o perfils per avaluar
les startups a llarg termini el que dificulta
seva adquisició / col.laboració.
Per part les startups destaca la dificultat dels emprenedors per entendre les necessitats de
les empreses consolidades
per oferir solucions adaptades que responguin als seus reptes
empresarials explicant la seva viabilitat, rendibilitat i adequació. Aquesta mancança fa que els
emprenedors perdin credibilitat davant l'empresa consolidada a l'hora de presentar la seva
proposta. Aquesta dificultat és més elevada en les startups pertanyents a les indústries
creatives donada la manca en gestió empresarial.
Altres barreres a la col.laboració empresa consolidada - startup són, per una banda, la dificultat
per a les startups per accedir a les empreses, i per altra banda, la falta de confiança o
credibilitat per part de les empreses consolidades, especialment les grans en els dos casos, en
la solvència o capacitats de les startups causa de la seva molt limitada grandària. Com a
conseqüència, moltes de les col.laboracions que s'estableixen es realitzen entre startups i/o
PIMES o micropimes, amb esperit de risc i innovadores, però sense capacitat d'inversió.
A més, es comenta que és necessari que les empreses consolidades augmentin la seva
capacitat de tolerància al risc, per poder establir aquest tipus de relacions.
Pel que fa a la vinculació amb les administracions públiques destaca l'elevada jerarquia
interna el que dificulta la presa de decisions i l'agilitat dels processos per dur a terme una
innovació i implementar-la.
És la mida de l'empresa consolidada un limitador de la col.laboració?

Pel que fa al perfil de les empreses interessades a vincular-se amb startups, es conclou
que tant les PIMES com les grans empreses tenen les mateixa necessitat d'adquisició
d'innovació. Ambdues comparteixen les mateixes problemàtiques i persegueixen els mateixos
objectius empresarials.
No obstant això, sí que es reconeix la correlació entre dimensió empresarial i capacitat
d'inversió, de manera que aquesta col.laboració és, a aquest efecte, més difícil en empreses de
grandària limitada.

La particularitat de les indústries creatives

S'apunta que cada vegada més la frontera entre indústries creatives i no creatives és difusa i
permeable. La creativitat, la tecnologia,. són aspectes que han d'estar absolutament
relacionats perquè una solució tingui potencial d'èxit.
Tot i això, es reconeix que el sector de les indústries creatives i la seva vinculació amb
l'emprenedoria pot aportar la diferenciació i aportar valor respecte a altres regions.

Barcelona, 26 de setembre de 2013 La jornada organitzada pel BDIC s'enmarca dins del projecte CREe, que té per objectiu definir serveis de connexió entre el teixit empresarial consolidat i emprenedors creatius en l'àmbit de la innovació. Aquesta activitat compta amb el suport del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme a través del Programa de Suport a Agrupacions Empresarials Innovadores, i està cofinançada pel FEDER.

Source: http://www.bcd.es/site/files/522/CONCLUSIONS%20JORNADA%20CREe.pdf

Mini review

IMPORTANCE OF SYSTEMATIC IDENTIFICATION OF RNA-BINDING PROTEINS IN A HYPERTHERMOPHILIC ARCHAEON 1 Institute for Advanced Biosciences, Keio University, Tsuruoka, Yamagata 997-0017, Japan Tel: +81-235-29-0524; Fax: +81-235-29-0525; E-ma2 Department of Environmental Information, Keio University, Fujisawa, Kanagawa 252-8520, Japan (Received October 26, 2006 Accepted October 30, 2006) Abst

Cyber warfare and the environment

Sprawl and the Coercive Force of Zoning Law: Fear & Loathing Al Norman Although local zoning laws are written to protect the health, safety, and general welfare of community residents, these laws—and the state enabling legislation supporting them—have, in practice, severely limited public participation. Due in part to a general lack of public participation, many local ordinances pl

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf